درباره نشریه

خبرنامه سیناوب با هدف اطلاع رسانی نشریات و فعالیتهای علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی راه اندازی شده است. از تمامی سردبیران و کارشناسان نشریات دعوت می شود مطالب علمی مفید در رابطه با ارتقای نشریات علمی را برای اطالع رسانی از طریق این سامانه ارسال نمایند.