راه اندازی آزمایشی سیناوب

به منظور فراهم کردن زمینه مناسب برای مقایسه سیناوب با سایر سامانه‌های موجود، سیناوب سامانه نشریات و همایش‌های علمی را به صورت آزمایشی برای مدت محدود به صورت رایگان راه‌اندازی می‌کند. نشریاتی که درخواست صدور شناسه DOI داشته باشند با تخفیف ویژه راه‌اندازی می‌شوند. برای اطلاع بیشتر به آدرس www.sinaweb.net مراجعه کرده یا با این شرکت تماس حاصل فرمایند.