ارائه خدمات مشابه یاب متون (Plagiarism)

سیناوب در راستای ارتقای نشریات علمی کشور و برای اطمینان از اصالت و درستی مقالات انگلیسی زبان امکان ارائه خدمات مشابه یاب متون (Plagiarism)  را فراهم کرده است و این امکان وجود دارد تا در چارچوب تفاهم‌نامه مشخصی، نام کاربری اختصاصی به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ارائه دهد.